ScrollToTopRegulamin akcji promocyjnej „Viva Italia” w sieci salonów Dekorian

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Viva Italia” jest MAM Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zgórsku, ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Viva Italia”.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 15.05.2017 r. do 31.07.2017 r.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 

 1. Każda osoba, która w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu asortymentu włoskich marek:
  1. Glamora,
  2. Giardini,
  3. BMB Italy,
  4. Parri,
  5. Casprini,
  6. Serenissima
  7. Metropolis

na kwotę minimum 2,5 tys. brutto zł. bierze udział w Akcji Promocyjnej.

 

 1. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są pozostałe marki dostępne w salonach Dekorian.
 2. Dla uczestników Akcji Promocyjnej przewidziano nagrody rzeczowe:
 3. ocet balsamiczny truflowy (wartość 48 zł),
 4. krem z białej trufli (wartość ok. 40 zł),
 5. ser parmezan (wartość ok. 30 zł),
 6. książka „Menu Italiano. Na co dzień i od święta” + zeszyt kulinarny (wartość ok. 50 zł)
 7. książka „Kocham Toskanię. Kolory, smaki i zapachy” (wartość ok. 25 zł).

 

 1. Osoby, które dokonają zakupów produktów, biorących udział w Akcji Promocyjnej za minimum 6 tys. złotych brutto otrzymają zestaw nagród:
  1. ocet balsamiczny truflowy (wartość 48 zł),
  2. krem z białej trufli (wartość ok. 40 zł),
  3. ser parmezan (wartość ok. 30 zł).

 

 1. Osoby, które dokonają zakupu produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej za minimum 2,5 tys. zł brutto mogą dokonać wyboru nagrody (1 produkt) spośród książek: „Kocham Toskanię. Kolory, smaki i zapachy” (wartość ok. 25 zł), „Menu Italiano. Na co dzień i od święta + zeszyt kulinarny” (wartość ok. 50 zł).
 2. Nagrody dostarczane będą osobiście przez pracowników sklepu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru nagród w salonie. Zlecenie wysyłki nastąpi nie później niż 14 dni, od dnia dokonania przez Uczestnika premiowanego zakupu.
 3. W przypadku braku produktów przewidzianych jako nagrody, Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany produktów na podobne, w zbliżonej cenie.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na równowartość pieniężną.
 5. Uczestnik akcji promocyjnej odpowiada za podanie prawidłowych danych do wysyłki.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

 

 

Polityka prywatności Akcji Promocyjnej „Viva Italia” w sieci salonów Dekorian

 

 1. Uczestnicy Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie udzielana jest dla celów marketingowych i statystycznych na rzecz Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Podanie danych osobowych, jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 

Właścicielem marki jest:
P.H. MAM Sp. z o.o.
Zgórsko ul.Leśna 31, 26-052 Nowiny
tel/fax (41) 346 53 05
biuro@mam.com.pl